top of page

Aurinkovoimalat

Teollisen mittaluokan aurinkovoimalamme tuottavat päästötöntä energiaa, josta pääsee nauttimaan niin kuluttajat kuin isommatkin toimijat. Aurinkovoimaloidemme keskiössä on luonnonmukaisuus ja tehokkuus. 

Aurinkovoiman määrä on suuressa kasvussa ja Fingridin arvion mukaan 2030 mennessä
Suomeen on tulossa peräti 7 gigawattia aurinkovoimaa. Biosolar toimii suunnannäyttäjänä kehittämällä luontoa kunnioittavia, moderneja toimintatapoja. 

Hankkeet

+850 

MW

Kehitämme tällä hetkellä kymmeniä aurinkovoimahanketta, jotka toteutuessaan vähentäisivät CO2-päästöjä lähes 80 000 tn vuosittain.

Maa-alueet

Kehitämme ja rakennamme aurinkovoimalamme luonnonmukaisesti ja moderneja toimintatapoja hyödyntäen. Varmistaaksemme arvojemme mukaiset hankkeet, kiinnitämme maa-alueita arvioitaessa huomiota erityisesti muutaman yleiseen seikkaan.

Sijainti

Alueiden tulisi sijaita korkeintaan 10 kilometrin päässä sähköasemasta tai voimalinjasta.

Koko

Etsimme vähintään 4 hehtaarin kokoisia maa-alueita.

Rakennettavuus

Alueen tulisi soveltua kevyeen rakentamiseen maastonmuotojen sekä maaperän osalta.

Energian tuotanto

Aurinkovoimalan toiminta-aika on vähintään 30 vuotta. 
 
Biosolar vastaa alueen ennallistamisesta toiminnan päätyttyä.

Hankkeen eteneminen

Vastaamme hankkeen läpiviennistä kokonaisuudessan ja kannamme hankkeeseen liittyvät riskit. Läpinäkyvyys ja paikallisyhteisön hyväksyntä ovat hankkeelle onnistumisen kannalta keskeisiä seikkoja. Osallistamme alueen asukkaita suunnitteluun jo hankkeen alkuvaiheessa, jotta alueen erityispiirteet tulevat varmasti huomioitua.

Esiselvitys

Hanke voi käynnistyä joko maanomistajan tai Biosolarin aloitteesta. 
 
Alueella tehdään alustava rakennettavuusselvitys, sekä tuotantoanalyysit.

Ehdollinen sopimus

Solmitaan osto- tai vuokrasopimus ehdollisena hankkeen toteutettavuudelle.

Suunnittelu

Hankkeen suunnittelu kestää muutamista kuukausista jopa vuosiin riippuen vaadittavista viranomaisprosesseista.

Rakentaminen

Aurinkovoimalan rakentaminen kestää hankkeen koosta riippuen 3-9 kuukautta.
 
Voimala liitetään kansalliseen sähköverkkon.

bottom of page